Cenník

Kompletný cenník je k dispozícii k nahliadnnutiu v našej zubnej ambulancii.

Výkon Cena
Vstupné komplexné vyšetrenie 15 €
Preventívna stomatologická prehliadka 10 €
Vstupné pedostomatologické komplexné vyšetrenie 10 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 5 €
Cielené vyšetrenie (riešenie konkrétneho problému) 18 €
Extrakcia / vytrhnutie zuba (záleží od náročnosti výkonu) 7 € - 45 €
Anestézia 8 € - 12 €
Plomby - kompozitné
- keramické
20 € - 70 €
Pečatenie zubov (1 zub) 10 €
Ošetrenie koreňových kanálikov / endodoncia (1 kanálik 40 €) 40 € - 160 €
Protetické výrobky
korunky, mostíky (1 zub)


protéza

- kovokeramika
- celokeramika (empress)
- zirconkeramika
- celková snímateľná náhrada

130 € - 170 €
299 €
299 € - 699 €
230 €
Komplexné parodontologické vyšetrenie 10 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 7 €
Odstránenie zubného povlaku alebo kameňa (1 sextant) 5 € - 10 €
Odstránenie pigmentových škvŕn / Airflow (1 zub) 2 €
Ambulantné bielenie zubov / Beyond 200 €
Bielenie vnútorné (1 zub)
- opakované
30 €
15 €